Sri Lanka - Nederland

Sri Lanka is in vergelijking met Nederland in veel opzichten het tegenovergestelde. Sri Lanka is een derde wereldland dat zelfs een tijd bezet is geweest door de Nederlanders in de VOC tijd. Burgeroorlogen en de tsunami hebben blijvende schade aan Sri Lanka aangericht.
Het geloof speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van Singalezen. Ze hechten veel meer waarden aan de (boven)natuurlijke wereld. Gehandicapten zoals in Prithipura worden gezien als behekst en worden niet gezien als gelijken.

>>> Lees meer


Ergotherapie in Sri Lanka

Ergotherapie in Sri Lanka vindt vooral plaats in ziekenhuizen en in revalidatiecentra. De behandeling is met name gericht op functietraining en lijkt veel op fysiotherapie. Het heeft weinig te maken met betekenisvolle activiteiten. De middelen zijn beperkt, dat vraagt om creativiteit. De beroepsvereniging SLSOT van Sri Lanka maakte het filmpje hiernaast om ergotherapie te illustreren.

>>>> Lees meer

Kwetsbare groep

Hoewel de gehandicapten op Prithipura de meeste zorg ontvangen zie ik de verzorgenden op Prithipura (Akka’s & Naghi’s) als kwetsbare groep. Er is al jaren sprake van onderbezetting van het personeel, wat zorgt voor een hoge werkdruk. Elke dag van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken onder redelijk zware omstandigheden. Als ze geluk hebben krijgen ze eens in de 14 dagen vrij. Je kunt je voorstellen dat ze dan bek af zijn en hierdoor nauwelijks het terrein van Prithipura af komen.

>>> Lees meer

Participatie & welzijn bevorderen

Hoe kan een ergotherapeut de verzorgers van Prithipura ondersteunen om de kwaliteit van welzijn en participatie in de samenleving te vergroten?

Was mijn centrale vraag voor dit project. Een aantal voorbeelden die zijn uitgevoerd zijn uitgebeeld op de foto’s hier boven (met tuktuk boodschappen doen voor feest) en hiernaast (lady’s night).

>>>> Lees meer

Kwaliteit waarborgen

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen zijn er diverse methoden. Het documenteren van processen en het reflecteren met behulp van de PDCA-cyclus zullen in Sri Lanka hier nuttige voorbeelden van zijn.

Een geheel andere manier om kwaliteit te waarborgen is deelname aan een congres zoals ENOTHE. Samen met Amy heb ik een presentatie gegeven in York.

>>> Lees meer